perjantai 23. helmikuuta 2024

Lehdistötiedote Miehitettyjen Alueiden Liitto ry: Oikea sinimusta suursuomalainen AKS-henkinen eurovaaliehdokas kuntavaaliehdokas eduskuntavaaliehdokas Seppo Lehto

Suursuomlainen aito #Sinimusta #SeppoLehto eurovaaliehdokas tuomitsee sotilasliittoutumista vastustavat moskovan desanteiksi aisureiksi 21.2.2024 https://Seppo-Lehto-eurovaaliehdokas.blogspot.com


Oikea sinimusta suursuomalainen AKS-henkinen eurovaaliehdokas kuntavaaliehdokas eduskuntavaaliehdokas Seppo Lehto

Ulkopolitiikka ykköseksi talouspolitiikan kanssa

Sinimusta suursuomalainen vanhakantainen 1930-luvun ulkopolitiikka juontaa valtiollisen riippumattomuuden periaatteeseen, missä vahva sotilaallinen liittoutuminen on takaamassa kansallista itsemääräämisoikeutta

Suomessa alkuperäkansan lainsäädäntö- ja tuomiovaltaa käyttävä taho on kansallisen olemassaolon turvaamiseen sitoutunut suomalainen keskusvalta millä on veto-oikeus kaikkeen eu-oikeuden uusiin säädöksiin asetuksiin. 

Yhteisvalutta euro EU:ssa valuuttaliitto euro on kansallinen valuuttamme, oravannahkatalousteen ei ole paluuta. 

Vastustamme nykyistä kehitystä, jossa Suomen kansallisen hallinnon rinnalla vaikuttaa lukuisia ylikansallisia hallintojärjestelmiä, joille kansallinen hallintomme on alisteinen.

Nähdäksemme kaikki vapaudet ja oikeudet ovat tosiasiassa niitä, joita ihmisen oma kansallinen yhteisö on hänelle antanut ja joiden turvaamiseen hänen oma hallintonsa on sitoutunut.Suursuomalainen tulevaisuuden Suomi on suomalaisen kansan oma edunvalvoja maailmantaloudessa, eikä sen tule käyttää rajallisia resurssejaan toiseuden "Kankkulan kaivo"-hankkeisiin, eri asia on yhteisten vihollisten vastainen taisto kuten Ukrainan tukeminen moskovan imperialismia vastaan.

Suomen kansallinen etu on pyrkiä toimimaan aktiivisesti syventäen sotilaallista taloudellista kykyämme voimakkaissa jäseniään palvelevissa sotilasliitoissa moskovan terroristivaltion aluemiehitystemme mitätöintitavoittein. 

Päämääränä on itsenäinen ja kansallista etua korostava riippumaton Suomi, siltä osin kuin mahdollista, joka arvioi omia suhteitaan kansainvälisiin sopimuksiin, muihin maihin ja ylikansallisiin toimijoihin oman kansallisen turvallisuutensa ja sen hetkisten intressiensä näkökulmasta. 

Emme pidä kansainvälisiä erilaisia sopimuksia kaikenkattavasti luotettavina. Kansainvälisiä pakolaissopimuksia ei pidä noudattaa vaan irtisanoutua niistä kokonaisvaltaisesti. Tapauskohtainen harkinta on eri asia jos tulevaisuudessa kuten nykyäänkin otamme ukrainalaisia tmv Moskovan imperialismin rikosuhreja vastaan.

Kansallisen riippumattomuuden ihanteeseen kuuluu myös selkeä toiminta ulkopuolisten kansojen ja valtioiden vaikuttamisyrityksiä vastaan esim Kiina, Ryssälä, Afrikan eri kusettajavaltiot, Israel etc.

Pidämme länsiliittoutuman ja moskovan imperialistisen terroristivaltion (jopa EU 2023 totesi virallisesti olevan terroristivaltio) harjoittamaa suurvaltapolitiikkaa uhkana maamme ja kansamme koskemattomuudelle. Moskovan parasiittihallinnon aika väistyä totaalisesti omiksi kansallisvaltioikseen + aluepalautuksineen eri valtioille kansoille Suomesta Japaniin vyöhykkeellä ;). 

On suurta naivismia ja epäuskottavaa eri kansallisissa vaaleissa jatkaa vaatimuksia eli kansallista itsemurhaa käpertymisenä #liittoutumattomuusvaateina Suomen kansallisen edun nimissä, kyseessä ei voi olla ko tahojen #aivopieru vaan järjestelmällinen idiotismi moskovan valtapyyteille alistumiseksi kuten nämä vallassaolleet puolueet toivimvat helmikuuhun 2022 saakka. 

Sinimusta Liike näkee ensisijaisena sotilaallisen yhteistyön muotona liittoutumisen Ruotsin kanssa ja monenkeskisen sekä kahdenkeskisen sotilaallisen ja huoltovarmuuusyhteistyön syventämisen Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa.

Kansallinen kohtalonyhteyttä muihin itämerensuomalaisiin kansoihin ja pyrkii korostamaan Suomen ja Viron erityistä asemaa lännen ja idän välissä tavoitteena maayhteys takaisin Suomen ja Viron välille. Tahdomme vapaan Suomen sekä vapaan, kansojen muodostaman Euroopan. Olemme solidaarisia kansojen itsemääräämisoikeutta sekä olemassaoloa kohtaan sekä vaadimme moskovan siirtomaavaltaa maksamaa sotakorvauksia sekä alueina miehityskorvauksien lisäsaantoina Kuola, Vienanlahdesta Laatokkaan Mustalle merelle mm lisäalueina Ukranaille, Saksalle Itä-Preussi etc.

Näiden ihanteiden saavuttamiseksi Oikea sinimusta suursuomalainen yhteisömme tavoittelee vaaleissa kannattajia oheiseen tapaan ;):

Edistäkäämme itämerensuomalaisten kansojen yhteistyötä
voimistaa ajatusta. Olemme havainneet että kriisiaikoina ei voi suomalainen luottaa toiseen suomalaiseen sen enempää kuin keväisiin jäihin on luottamista.


Seppo Lehto oikea vakaumuksellinen suursuomalainen ilman moskovan imperialismille alisteista ryssäläisyyttä orjamenttaliteettia houreina #puolueettomuudesta ja #liittoutumattomuudesta Naton, USA:n tmv kanssa.

---------------------

Lehdistötiedote Miehitettyjen Alueiden Liitto ry: Oikea sinimusta suursuomalainen AKS-henkinen eurovaaliehdokas kuntavaaliehdokas eduskuntavaaliehdokas Seppo Lehto

23.2.2024 Tampereella
Vapaussoturien 1918 tavoittein Ryssä ulos alueiltamme olkoon ulkopoliikkaamme ohjaa punainen lanka


Elon Musk supports moskova terrorist with starlinks

------------------------
---------------------